Matilda's Cheap Supplies> >
Glassine Envelopes

Open Top with Two Side Seams
Open Top with Two Side Seams
Open End with Center Seam
Open End with Center Seam